Altres webs municipals

Objectius del PIICC


 

COM T'IMAGINES LA VILAFRANCA DEL FUTUR?

Una vila on les persones guanyin espai als vehicles, on el verd guanyi espai a l’asfalt, on siguem capaços de generar oportunitats per a tothom. El PIICC engloba intervencions diverses, totes elles orientades a assolir aquests objectius de futur; amb polítiques transversals que donin resposta a les necessitats ciutadanes, i als reptes socials i ambientals actuals.

La renovació contemplada al PIICC ens ha de permetre assolir un nou model de ciutat més compacta, complexa, sostenible i saludable, tot implementant els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 establerts per les Nacions Unides.

Els objectius del Pla Integral d’Intervenció del Centre i Carrer Comerç són aconseguir una Vilafranca:

REACTIVADA

Ciutat dinàmica i de noves oportunitats; amb impuls econòmic i social
Oportunitats per

 • Impulsar la creació d’habitatge assequible per a diferents col·lectius.
 • Crear espais i entorns aptes per a la millora de les activitats econòmiques.
 • Generar espais de formació, entorns de cooperació i incorporar talent jove en el si del PIICC.
 • Afavorir l’entrada de joves al mercat laboral.
 • Donar suport i visibilitat a nous projectes d’impuls econòmic i social.
 • Fomentar les activitats econòmiques relacionades amb la rehabilitació, l’eficiència energètica, etc.
 • Mobilitzar habitatges i locals buits o obsolets (públics i privats) com a resposta a la crisi de l’habitatge i fomentar-ne l’accés i la permanència.
RENATURALITZADA

Ciutat sostenible i saludable; eficient energèticament, amb energies netes i mobilitat tova
Oportunitats per

 • Millorar entorns urbans i edificacions per augmentar la qualitat de vida i confort de la ciutadania.
 • Recuperar espais buits i transformar-los en espais verds de qualitat.
 • Crear eixos verds de comunicació amb el medi natural més proper.
 • Crear entorns més sostenibles, eficients i respectuosos amb la natura i el medi ambient.
 • Impulsar l’ús d’energies netes i incentivar l’eficiència energètica.
 • Emprendre accions socials per a una millor gestió energètica i econòmica.
 • Millorar xarxes elèctriques, de clavegueram, etc.
REVALORITZADA

Ciutat que impulsa la protecció i la recuperació d’espais urbans i històrics i la promoció del territori
Oportunitats per

 • Posar en valor elements (edificis, solars, espais ambientals) que han quedat obsolets, sense ús o amb mancances per les seves característiques o manteniment.
 • Protegir les edificacions patrimonials històriques i fomentar-ne nous usos.
 • Difondre la cultura i el territori.
 • Crear nous equipaments comunitaris innovadors fomentant la reactivació d’espais sense ús.
 • Construcció d’espais urbans de qualitat.
RECONNECTADA

Ciutat innovadora, intel·ligent, amb connexió urbana i mobilitat sostenible
Oportunitats per

 • Unir dos àmbits històricament separats pel ferrocarril, amb centralitat i capacitat d’assolir un paper representatiu a la vila i al territori.
 • Millorar les connexions d’aquest àmbit amb la resta de barris.
 • Ampliar els espais per a vianants.
 • Impulsar l’ús d’infraestructures intel·ligents.