Altres webs municipals

Notícia

L’Ajuntament de Vilafranca s’adhereix a la Declaració de Sabadell per la millora de la qualitat de l’aire

15 de octubre de 2021

L’alcalde de Vilafranca, Pere Regull, ha estat present aquest matí de forma telemàtica en el 2n Congrés Català de Qualitat de l’Aire que se celebra a Sabadell, en que 63 alcaldies del país s’han adherit a la Declaració de Sabadell per un acord polític i social per la millora de la qualitat de l’aire.

En la declaració s’exposa que la contaminació atmosfèrica té efectes perjudicials directes i greus sobre  la salut de les persones, segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i el fet que el canvi climàtic és una altra problemàtica greu vinculada a l’emissió de  gasos amb efecte d’hivernacle derivada del trànsit rodat i altres activitats humanes. La declaració també assenyala com a preocupant que a Catalunya, determinades zones densament poblades superin els nivells d’òxids de nitrogen (NOx) i de partícules (PM10), i d’ozó en altres zones del país.

Els municipis signants reivindiquen el seu paper com a actors clau de les crisis climàtica i de la contaminació  de l’aire, desenvolupant des de fa molts anys i amb rigor les  actuacions que es deriven del Pacte d’Alcaldies pel Clima i l’Energia.

Per tot això, els municipis signants fan una crida al Govern de la Generalitat de Catalunya i a les administracions supramunicipals a un gran acord polític i social per la millora de la qualitat de l’aire, on el món local hi tingui un paper rellevant, i proposen un gran acord polític i social a Catalunya per treballar en favor  de la qualitat de l’aire, amb mesures urgents i eficients.

Els ajuntaments es comprometen a adoptar mesures fermes per millorar la qualitat de l’aire i reduir les emissions, més enllà de les competències atribuïdes i a impulsar accions concretes i urgents en els àmbits de la planificació urbana, el disseny d’infraestructures i d’equipaments públics sostenibles i una gestió de l’entorn urbà que tinguin en consideració la salut pública i la seva relació amb la qualitat de l’aire. També fan seu el compromís de promoure la pacificació de la mobilitat urbana privada, una mobilitat que redueixi les emissions, amb la millora dels transport públic urbà i interurbà, amb la promoció dels vehicles elèctrics i els desplaçaments a peu o amb bicicleta.

Finalment es comprometen a promoure el seguiment, avaluació i control de contaminants atmosfèrics locals, a promoure una transició decidida cap a les energies netes i renovables, a informar i conscienciar la ciutadania sobre la qualitat de l’aire i l’impacte de la contaminació atmosfèrica en la salut, promoure la seva participació efectiva en les accions que cal portar a terme, i incorporar criteris de gestió i millora de la qualitat de l’aire en els instruments de fiscalitat municipal.