Altres webs municipals

Reurbanització del carrer de Tossa de Mar

Actuacions

  • Reurbanització i millora integral d’un total de 5.818 m² corresponents al carrer Tossa de Mar com a reposició de les obres de renovació de les xarxes de clavegueram i abastament d’aigua potable.
  • Nou espai públic més sostenible, eficient energèticament, adaptat i inclusiu, al servei de les activitats del carrer i la ciutadania.
  • Ampliació de l’espai públic destinat a vianants, amb amplades mínimes sense obstacles de 1,80 metres, amb pacificació del trànsit rodat i racionalització de l’aparcament.
  • Millora de l’arbrat viari i incorporació de nou enjardinament amb sistemes urbans de drenatge sostenible.
  • Eliminació de les interferències arbrat – enllumenat – edificacions.
  • Enllumenat amb tecnologia LED.
  • Millora del mobiliari urbà; i manteniment i millora de les parades de bus.
  • Renovació simultània de la xarxa de clavegueram i d’abastament d’aigua per valor de 917.550 €