Altres webs municipals

Urbanització del carrer dels Banys

ACTUACIONS

  • Urbanització integral d’un total de 964 m² corresponents a l’actual carrer dels Banys i de la cruïlla amb el carrer de Sant Jaume.

  • Ampliació i enjardinament de l’espai públic destinat a vianants i bicicletes amb pacificació del trànsit rodat.

  • Mobilitat segura i sostenible per accedir al barri del Centre.

  • Nou espai públic més sostenible, eficient energèticament, adaptat i igualitari, al servei de la ciutadania.

  • Renovació simultània de la xarxa de clavegueram i d’abastament d’aigua potable per valor de 133.885,15 €.