Altres webs municipals

Urbanització del carrer de la Lluna, del carrer de Sant Jocund i de la plaça i el carrer de Puigmoltó

Actuacions

  • Urbanització integral d’un total de 2.520 m² corresponents al carrer de la Lluna, al carrer de Sant Jocund i la plaça i al carrer de Puigmoltó per a donar continuïtat a l’illa de vianants.
  • Ampliació i enjardinament de l’espai públic destinat a vianants i bicicletes amb pacificació del trànsit rodat.
  • Mobilitat segura i sostenible per accedir al barri del Centre.
  • Nou espai públic més sostenible, eficient energèticament, adaptat i igualitari, al servei de la ciutadania.
  • Renovació simultània de la xarxa de clavegueram i d’abastament d’aigua potable per valor de 267.035,97 €