Altres webs municipals

Urbanització de la rambla de La Girada

ACTUACIONS

  • Urbanització d’un total de 4.348,2 m2 corresponents al primer tram de la rambla de La Girada, entre els carrers de Josep Irla i de Josep Tarradellas; i d’una part de la plaça dels Països Catalans per fomentar la connexió i continuïtat amb el Parc de l’Eix de la Via.

  • La proposta d’urbanització permet, amb les adequacions i ajustos pertinents, la seva extrapolació a la resta de trams de la rambla.

  • Ampliació i enjardinament de l’espai públic destinat a vianants i bicicletes amb pacificació del trànsit rodat, amb una intervenció sostenible prioritzant la mobilitat lenta, l’accessibilitat universal i la inclusió.

  • Es maximitza la superfície enjardinada i l’ús de paviments drenats per a afavorir la biodiversitat i la mitigació de l’illa de calor,  creant un espai urbà més saludable capaç d’esdevenir un refugi climàtic.

  • Millores en l’eficiència de l’enllumenat públic, i incorporació de nou mobiliari urbà.