Altres webs municipals

Reurbanització dels carrers Sant Julià i General Prim

Actuacions

  • Urbanització integral d’un total de 810,25 m2 corresponents al carrer Sant Julià com a connector de l’àmbit del PIICC i el barri de Sant Julià i de 424,86 m2 del carrer General Prim per acabar de donar continuïtat a la rambla de Sant Francesc.
  • Nou espai públic més sostenible, eficient energèticament, adaptat i igualitari, al servei de la ciutadania.
  • Mobilitat segura i sostenible per accedir al barri del Centre.
  • Renovació complementària i prèvia de la xarxa de clavegueram i d'abastament d’aigua potable per valor de 235.444,75 €.