Altres webs municipals

Reurbanització del carrer i la plaça del Carme

Actuacions

  • Urbanització integral d’un total de 1.439 m2 corresponents al carrer del Carme i a la Plaça del Carme, per donar continuïtat a l’actual illa de vianants actual.
  • Nou espai públic més sostenible, eficient energèticament, adaptat i igualitari, al servei de la ciutadania.
  • Ampliació i enjardinament de l’espai públic destinat a vianants i bicicletes amb pacificació del trànsit rodat.
  • Mobilitat segura i sostenible al voltant de les escoles.
  • Renovació complementària i prèvia de la xarxa de clavegueram i abastament d’aigua potable per valor de 232.783,48 €.