Altres webs municipals

Reurbanització del carrer Comerç

  

ACTUACIONS

  • Urbanització integral d’un total de 8.122 m2 corresponents a l’actual carrer Comerç i a una part de la llosa de cobertura del ferrocarril.

  • Ampliació i enjardinament de la vialitat destinada a vianants i bicicletes, pacificació del trànsit rodat i creació de dos petits espais públics enjardinats en els dos extrems del carrer Comerç.

  • Continuïtat de les zones sud i nord de l’Eix de la Via ja urbanitzades.

  • Nou espai públic més sostenible, eficient energèticament, adaptat i igualitari.

  • Renovació simultània de la xarxa de clavegueram per valor de 742.483,93 €.