Altres webs municipals

Reurbanització Avinguda Catalunya

ACTUACIONS

  • Reurbanització i millora integral d’una de les voreres de Avda. Catalunya, d’una amplada de 11,35 metres i una superfície de 3.996,77 m2, des de l’Era Enrajolada fins a la rotonda del Pla del Diable.

  • Aplicació dels objectius i estratègies de desenvolupament sostenible del PIICC, per a una ciutat més sostenible, més adaptada, més inclusiva, i més eficient energèticament.

  • Renovació integral del paviment; amb un augment de la superfície naturalitzada i permeable amb la incorporació de parterres amb arbres millorats i nous i noves especies arbustives.

  • Millora de la connexió dels vianants i les bicicletes cap a la zona esportiva.

  • La millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic, mitjançant la instal·lació de lluminàries tipus led.

  • La reorganització i augment del mobiliari urbà.