Altres webs municipals

Allotjaments temporals al carrer Vidal 5

ACTUACIONS

  • Reforma de l’edifici del carrer Vidal 5, que forma part de l’antic Hospital Comarcal, per a 12 allotjaments temporals, amb una superfície construïda total de 1.154 m2. 
  • Rehabilitació i reforma de les façanes i cobertes de l’edifici, millorant l’evolvent tèrmic i acústic de l’edifici i substituint les obertures exteriors, amb criteris d’estalvi energètic.
  • Distribució interior dels allotjaments temporals accessibles i els seus espais comunitaris.
  • Instal·lació de climatització i ACS (Aigua Calenta Sanitària) amb un equip d’alta eficiència energètica de tipus combinat amb aerotèrmia.
  • Instal·lació de plaques fotovoltàiques d’autoconsum.