Altres webs municipals

Substitució d’enllumenat públic per tecnologia LED

ACTUACIONS

 • Substitució de 385 lluminàries de l’enllumenat públic per tecnologia LED i de part de la instal·lació elèctrica ja obsoleta.

 • Altres projectes relacionats on també es fa canvi a LED:

  • Carril Bici enllaç de l’avinguda Tarragona amb els polígons Industrials (75 lluminàries).

  • Camps de futbol 2 i 3 de la Zona esportiva (20 lluminàries).

  • Carrer del Comerç (122 lluminàries).

 • En total s’instal·laran 602 llumeneres tipus LED, amb el que s’aconseguirà:

  • Una reducció del 63% de la potència instal·lada (54 kW) i del consum d’energia (225.000 kWh anuals).

  • Un estalvi mediambiental de 72 Tones d’emissions de CO2 anuals i un estalvi econòmic de 36.046 € anuals.

  • Una recuperació de la inversió en menys de 4 anys.