Altres webs municipals

Ajuts per a la rehabilitació i millora energètica de l’envolupant d’habitatges

   

   

 

 ACTUACIONS

Convocatòria de subvenció per als habitatges del sector residencial ubicats al municipi de Vilafranca del Penedès amb l’objectiu de col·laborar en l’execució de les obres i actuacions de millora energètica dels habitatges existents.

Les accions subvencionables es refereixen a tres parts diferents de l’envolupant tèrmica de l’edifici:

  • Rehabilitació de la façana opaca: subvenció del 30% del cost de l’actuació, amb un màxim de cost subvencionable de 80 euros/m2.

  • Substitució de finestres i balconeres: subvenció del 30% del cost de l’actuació, amb un màxim de cost subvencionable de 500 euros/m2.

  • Aïllament de la coberta: subvenció del 30% del cost de l’actuació, amb un màxim de cost subvencionable de 30 euros/m2.

Els ajuts que es concedeixin tindran el caràcter i la naturalesa jurídica de subvencions a fons perdut.

Podeu consultar altre informació a l'espai web de Vilafranca Energia.