Altres webs municipals

PIICC

Pla d'Intervenció Integral
al Centre i al carrer Comerç

PIICC

El PIICC ens prepara per assolir els nous reptes i necessitats de segle XXI implementant els objectius i les estratègies de l'Agenda 2030, per a un desenvolupament urbà sostenible.

1

DESTAQUEM

Urbanització del carrer dels Banys

Reurbanització del carrer i la plaça del Carme

Urbanització de la rambla de La Girada

Reurbanització del carrer Comerç

Reurbanització dels carrers Sant Julià i General Prim

1
2
3
4
5
Notícies