Altres webs municipals

PIICC

Pla d'Intervenció Integral
al Centre i al carrer Comerç

Què és el PIICC?

És un pla d'acció municipal global per a la RENOVACIÓ de la ciutat mitjançant una reforma urbana, econòmica i social que ha de suposar una transformació simultània dels àmbits del Centre i del carrer Comerç, dels seus entorns i en conseqüència de tota la vila.

1
Notícies